Rotondo - veleprodaja

Programi

Društvo za ples i rekreaciju svojim članovima nudi sljedeće programe:

  • Osnove ritmike za djecu predškolskog uzrasta, od 3 do 5 godina. Sate ritmike vodi teta Lidija Sati ritmike osmišljeni su tako da djeca steknu sluh za ritam i takt i počinju savladavati prve baletne korake.

  • Osnove baleta za predškolarce starije dobi, od 4 do 6 godina vode teta Tereza i teta Iva. Osim prvih baletnih koraka, teta Tereza s djecom radi i koreografije na pop muziku.

  • Balet i show dance za školarce od 7 do 10 godina vodi teta Iva. Osim baletnih koraka koje djeca uče već tri godine, plesnoj izobrazbi polaznika dodaju se i osnove jazz dance-a i gimnastike koji su potrebni za plesanje show dance koreografija.

  • Balet i show dance za školarce od 10 – 12 godina vodi teta Iva. Ova grupa polaznika, osim gore navedenih vježbi, započinje i s učenjem scenskog nastupa na muziku iz mjuzikala, te povijesnih plesova poput mazurke, poloneze i sl.

  • Jazz i show dance za juniore od 12-15 godina vodi Julia. Ova grupa polaznika uz skokove i vježbe iz klasičnog baleta koji je osnova za svaku drugu vrstu plesa, uvježbava koreografije iz suvremenog plesa, karakterne plesove, a radi se i na koreografijama na pop i dance muziku.

  • Jazz i show dance za seniore od 15 do 23 godine vodi Julia. Polaznici ove grupe plešu već dugi niz godina i uvježbavaju koreografije iz čitavog plesnog repertoara.